Fredrik Johansson – ny medarbetare på Kanban Marketing