LinkedIn-marknadsföring

LinkedIns annonssystem är ett alternativ när du har svårt att nå din målgrupp med hjälp av Google eller Facebook.

Den vanligaste typen av annons på LinkedIn är sponsrade inlägg i nyhetsflödet
precis som på Facebook