Marknadsföring på LinkedIn

LinkedIns annonssystem är ett alternativ när du har svårt att nå din målgrupp med hjälp av Google eller Facebook.

Den vanligaste typen av annons på LinkedIn är sponsrade inlägg i nyhetsflödet
precis som på Facebook