Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY KANBAN MARKETING

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Kanban Marketing AB,  Lilla Fiskaregatan 5, 222 22 Lund, e-mail: info@kanban.se, (”Kanban Marketing”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi:
För våra nyhetsutskick samlar vi in namn, företagsnamn, e-postadress.

För registrering till våra seminarier och andra möten samlar vi in Namn, e-postadress, företagsnamn, och postadress.

Varför behöver vi dina uppgifter
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra seminarier, podcasts, tips om internetmarknadsföring, och fester/events. Vi värderar din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vi behöver.

Vad gör vi med dina uppgifter
Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige på våra egna servrar inom EUs gränser eller servrar tillhörande EU-US Privacy-shield-anslutna företag i USA:

Mailchimp (Privacy Policy)
Google (Privacy Policy)
Eventbrite (Privacy Policy)
Wufoo (Privacy Policy)
Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter
För våra utskick och träffar behåller vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration. Detta gör du enklast genom att klicka på ”unsubscribe”-länken i något av utskicken du fått. Du kan också skicka ett email till info@kanban.se.

Vilka är dina rättigheter
Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig, Du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanban.se.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.